Yoroidoshi

« Zpět na slovník

Yoroidoshi, tradiční japonský dýka, je známý svou robustní konstrukcí a schopností proniknout brněním. Technika kování oceli pro yoroidoshi je zásadní pro jeho funkčnost a odolnost. Kováři začínají s výběrem vysoce uhlíkové oceli, která je známá svou tvrdostí a schopností udržet ostří. Tato ocel je opakovaně ohřívána a kována, což zvyšuje její hustotu a odstraňuje nečistoty. Proces skládání a svařování různých vrstev oceli zajišťuje, že čepel je nejen pevná, ale také pružná, což je klíčové pro zbraně určené k proražení ochranných vrstev. Po formování čepele následuje proces kalení a popouštění, který zajišťuje, že čepel má optimální rovnováhu mezi tvrdostí a odolností proti lámání. Tato pečlivá a náročná technika kování je důvodem, proč yoroidoshi zůstává ceněným nástrojem i v moderní době.

Význam slova Yoroidoshi

Yoroidoshi je japonský termín, který se používá v souvislosti s výrobou a údržbou tradičních japonských nožů. Doslova se dá přeložit jako „vyrovnání hřbetu nože“. Yoroidoshi označuje proces, při kterém se vyrovnává a upravuje hřbet čepele nože, aby se dosáhlo rovnoměrného tvaru a tloušťky po celé délce nože.

Překlad a historie slova Yoroidoshi

Slovo Yoroidoshi se skládá ze dvou částí: „yoro“, což znamená „rovný“ nebo „vyrovnaný“, a „doshi“, které se dá přeložit jako „hřbet nože“. Tento termín má své kořeny v tradiční japonské výrobě nožů, která klade velký důraz na preciznost a detail. Mistři nožíři věnují procesu yoroidoshi značnou pozornost, protože ovlivňuje celkovou rovnováhu, stabilitu a výkon nože.

Historie slova Yoroidoshi je úzce spjata s vývojem japonských nožů, které mají dlouhou a bohatou tradici sahající stovky let do minulosti. Japonští kováři byli proslulí svou schopností vyrábět vysoce kvalitní čepele s využitím pokročilých technik kování, kalení a broušení. Proces yoroidoshi byl jedním z klíčových kroků, který zajišťoval, že nože měly požadované vlastnosti a výkon.

Využití slova Yoroidoshi

Termín Yoroidoshi se nejčastěji používá v kontextu výroby a údržby japonských kuchyňských nožů, jako jsou například nože na sushi, sashimi nebo univerzální nože santoku. Nicméně, tento proces se uplatňuje i u dalších typů japonských nožů, včetně řezbářských a řemeslných nožů.

Yoroidoshi je důležitý krok v procesu výroby nože, protože ovlivňuje několik klíčových vlastností:

 1. Rovnováha: Vyrovnaný hřbet zajišťuje rovnoměrné rozložení hmotnosti po celé délce nože, což přispívá k lepší ovladatelnosti a stabilitě při krájení.
 2. Pevnost: Rovnoměrná tloušťka hřbetu zvyšuje celkovou pevnost a odolnost nože, což snižuje riziko zlomení nebo poškození při používání.
 3. Přesnost: Dobře provedený yoroidoshi umožňuje přesné a konzistentní krájení, protože čepel má po celé délce stejné vlastnosti.
 4. Estetika: Vyrovnaný hřbet dodává noži čistý a elegantní vzhled, což je důležité pro celkový estetický dojem z nástroje.

Kanji (Kanži) slova Yoroidoshi

Slovo Yoroidoshi se v japonštině zapisuje pomocí dvou kanži znaků:

 1. 鎧 (yoro) – tento znak znamená „brnění“ nebo „pancíř“, což odkazuje na rovný a pevný tvar hřbetu nože po procesu yoroidoshi.
 2. 背 (doshi) – tento znak se používá pro označení „hřbetu“ nebo „zadní části“ různých objektů, v tomto případě nože.

Kombinace těchto dvou znaků vytváří slovo 鎧背 (yoroidoshi), které v doslovném překladu znamená „hřbet (nože) jako brnění“.

Významově podobná slova

V japonské terminologii týkající se nožů existuje několik dalších slov, která se vztahují k různým částem a vlastnostem čepele:

 1. Hira – označuje ploché části čepele na obou stranách hřbetu.
 2. Shinogi – linie nebo hrana, kteráěluje hira od hlavní části čepele.
 3. Kissaki – špička čepele nože.
 4. Mune – horní část hřbetu čepele, která se nachází nad shinogi.
 5. Ji – hlavní plocha čepele mezi ostřím a shinogi.

Tato slova se často používají spolu s termínem Yoroidoshi při diskuzích o konstrukci, tvarování a broušení japonských nožů. Každý z těchto termínů popisuje specifickou část nebo vlastnost čepele, které společně utvářejí celkový charakter a výkon nože.

Znalost a pochopení těchto termínů je důležité pro každého, kdo se zajímá o japonské nože a jejich výrobu, ať už jde o profesionální kuchaře, nadšence do nožů nebo řemeslníky. Yoroidoshi a související termíny odrážejí hlubokou úctu a preciznost, kterou japonští nožíři věnují svému řemeslu, a poukazují na bohatou kulturní a řemeslnou tradici, která stojí za výrobou těchto vysoce ceněných nástrojů.

« Zpět na slovník pojmů

Informace o příspěvku:

Uveřejněno

v kategorii

Nacházíte se: