Yakizumi

« Zpět na slovník

Grilování na dřevěném uhlí je tradiční metoda přípravy jídla, která je oblíbená po celém světě pro svou schopnost dodat pokrmům jedinečnou kouřovou chuť. Tato technika zahrnuje použití dřevěného uhlí, které při hoření vytváří vysokou teplotu a kouř, jež proniká do grilovaných potravin, čímž jim dodává charakteristický aroma a chuť. Dřevěné uhlí se navíc rychle rozžhaví a udržuje stálou teplotu, což je ideální pro různé typy masa, zeleniny nebo ryb. Grilování na dřevěném uhlí vyžaduje určité dovednosti, jako je správné rozložení uhlíků a kontrola teploty, ale výsledkem je vždy lahodně připravené jídlo s nezaměnitelným grilovacím šmrncem.

Význam slova Yakizumi

Slovo „Yakizumi“ v japonském jazyce odkazuje na proces nebo stav, kdy je něco „spáleno do základu“ nebo „úplně spáleno“. Tento termín se může vztahovat jak na doslovné spalování materiálů, tak na figurativní použití v různých kontextech, kde vyjadřuje dokončení nebo uzavření nějaké situace či fáze.

Překlad a historie slova Yakizumi

Překlad slova „Yakizumi“ z japonského jazyka do češtiny může být někdy zavádějící, protože zahrnuje složky „yaki“ (spálit) a „zumi“ (dokončeno). Historicky byl tento termín používán v různých oblastech japonské kultury, od kulinářství po keramiku, kde označoval proces dokončení výroby nebo vaření tím, že produkt byl vystaven vysoké teplotě.

Využití slova Yakizumi

V moderním japonském jazyce se „Yakizumi“ může používat v různých kontextech. V technických oborech může odkazovat na proces spalování odpadů nebo na finální fázi spalovacího cyklu motoru. V přeneseném významu se může používat ve finančnictví nebo managementu projektů k označení ukončení projektů nebo úkolů.

Kanji (Kanži) slova Yakizumi

Kanji pro „Yakizumi“ se skládá z dvou znaků: 焼 (yaki), což znamená „spálit“ nebo „opekat“, a 積 (zumi), což znamená „naskládat“ nebo „dokončit“. Tato kombinace znaků tedy doslova naznačuje něco, co bylo spáleno a tím pádem dokončeno nebo uzavřeno.

Významově podobná slova

Slova, která mají v japonském jazyce podobný význam jako „Yakizumi“, zahrnují například „Kanryō“, což znamená „dokončení“ nebo „finále“. Dalším příkladem může být „Shūryō“, což odkazuje na „konec“ nebo „závěr“. Tyto termíny se často používají v administrativních a projektových kontextech, kde označují ukončení procesů nebo úkolů.

« Zpět na slovník pojmů

Informace o příspěvku:

Uveřejněno

v kategorii

Nacházíte se: