Tsukiji

« Zpět na slovník

Tokijská velkoobchodní tržnice s rybami Tsukiji, známá také jako Tsukiji Fish Market, byla jedním z největších a nejznámějších rybích trhů na světě. Nacházela se v Tokiu, Japonsko, a byla známá svým hektickým ruchem, kde se každé ráno konaly aukce tuňáků, které přitahovaly kupce a prodejce z celého světa. Tržnice Tsukiji nebyla jen místem obchodu, ale stala se i turistickou atrakcí, kde návštěvníci mohli sledovat tradiční japonské rybářské techniky a ochutnat čerstvé mořské plody přímo na místě. V roce 2018 byla tržnice přemístěna do nových zařízení v Toyosu, ale její historický význam a kulturní odkaz zůstávají nezapomenutelnou součástí tokijské historie.

Význam slova Tsukiji

Slovo „Tsukiji“ je neodmyslitelně spojeno s jedním z nejznámějších a největších rybích trhů na světě, který se nacházel v Tokiu, Japonsko. Překlad slova „Tsukiji“ může být rozložen na dva kanji znaky: „築“ (tsuki), což znamená „stavět“ nebo „konstruovat“, a „地“ (ji), což znamená „země“ nebo „místo“. Doslovný překlad tedy může být „vybudované místo“ nebo „konstruovaná země“, což odkazuje na historii oblasti, která byla uměle vytvořena na břehu Tokijského zálivu v 18. století.

Překlad a historie slova Tsukiji

Historie Tsukiji sahá do období Edo, kdy byla tato oblast původně bažinatým terénem. V průběhu rekonstrukcí města po velkém požáru v roce 1657 byla oblast Tsukiji vyplněna a přeměněna na obyvatelnou zónu. V roce 1923, po dalším devastujícím zemětřesení v Kantó, byl na tomto místě zřízen nový rybí trh, aby nahradil starý trh Nihonbashi, který byl zničen. Od té doby se Tsukiji stalo synonymem pro rušný rybí trh, který přitahoval návštěvníky a obchodníky z celého světa.

Využití slova Tsukiji

Ačkoliv je slovo „Tsukiji“ primárně spojováno s trhem, v širším kontextu může být používáno pro označení celé oblasti, která zahrnuje nejen trh, ale i přilehlé restaurace, obchody a další podnikatelské aktivity. Tsukiji je také často používáno v médiích, turistických průvodcích a v literatuře jako symbol japonské kulinářské kultury a tradice obchodování s mořskými plody.

Kanji (Kanži) slova Tsukiji

Kanji znaky pro Tsukiji, 築地, mají každý svůj specifický význam. První znak, 築, se vyslovuje „tsuki“ a odkazuje na proces budování nebo konstrukce. Druhý znak, 地, se vyslovuje „ji“ a znamená země nebo místo. Tyto znaky dohromady nejenže popisují fyzickou charakteristiku oblasti Tsukiji jako místa, které bylo vybudováno na uměle navršené zemi, ale také odrážejí historický a kulturní význam této lokality v rámci Tokia a Japonska.

Významově podobná slova

Slova podobná „Tsukiji“ mohou zahrnovat „Nihonbashi“, což je název jiného známého obchodního a historického centra v Tokiu, které také hostilo rybí trh před jeho přesunem do Tsukiji. Další podobné termíny mohou zahrnovat „Asakusa“, což je název oblasti známé svým historickým tržištěm a kulturními památkami, nebo „Ginza“, což je oblast známá svými luxusními obchody a moderní architekturou. Tyto termíny, ačkoliv se vztahují k různým aspektům tokijského městského života, všechny sdílejí společný prvek v podobě významu pro městskou kulturu a historii.

« Zpět na slovník pojmů

Informace o příspěvku:

Uveřejněno

v kategorii

Nacházíte se: