Tomo Nagura

« Zpět na slovník

Tomo Nagura je malý brusný kámen, který se používá v kombinaci s jemnými dokončovacími kameny při leštění a závěrečné úpravě ostří japonských nožů. Tento malý kámen se obvykle vyrábí z téhož materiálu jako hlavní brusný kámen, ale má mírně hrubší zrnitost. Účelem Tomo Nagury je vytvořit na povrchu jemného brusného kamene pastu, která pomáhá při leštění a zjemňování ostří. Když se Tomo Nagura přejíždí po povrchu hlavního kamene za přítomnosti vody, uvolňují se z ní jemné částice, které vytvářejí hladkou a homogenní brusnou pastu. Tato pasta zlepšuje účinnost leštícího procesu a pomáhá dosáhnout zrcadlově lesklého povrchu čepele s minimálním počtem škrábanců a nerovností.

Význam slova Tomo Nagura

Tomo Nagura je japonský výraz, který se používá v souvislosti s brousky na nože. Doslovný překlad tohoto slova je „společník kámen“. Tomo Nagura je malý kámen, který se používá společně s hlavním brouskem k vytvoření jemné brusné pasty, která pomáhá při závěrečném doostření a leštění ostří nože.

Překlad a historie slova Tomo Nagura

Slovo „Tomo“ v japonštině znamená „společník“ nebo „přítel“, zatímco „Nagura“ se překládá jako „kámen“. Tento název odráží skutečnost, že Tomo Nagura je menší kámen, který pracuje v tandemu s hlavním brouskem, aby se dosáhlo optimálních výsledků při broušení.

Použití Tomo Nagura kamenů má dlouhou historii v japonské tradici výroby a údržby nožů. Japonští kováři a brusiči nožů po staletí zdokonalovali své techniky a nástroje, včetně využití Tomo Nagura pro dosažení dokonale ostrých a lesklých čepelí.

Využití slova Tomo Nagura

V kontextu broušení nožů se Tomo Nagura používá k vytvoření jemné brusné pasty na povrchu hlavního brousku. Toho se dosahuje třením Tomo Nagura kamene o hlavní brousek, čímž se uvolňují jemné částice z obou kamenů. Vzniklá pasta pomáhá při závěrečných fázích broušení, kdy se ostří nože doostřuje a leští do zrcadlového lesku.

Použití Tomo Nagura je obzvláště důležité při práci s jemnými brousky s vysokou zrnitostí, jako jsou například kameny s zrnitostí 6000 a výše. Pasta vytvořená pomocí Tomo Nagura zjemňuje brusný proces a umožňuje dosáhnout ostřejšího a hladšího ostří.

Kanji (Kanži) slova Tomo Nagura

V japonštině se slovo Tomo Nagura píše pomocí dvou kanži znaků:

友 (Tomo) – společník, přítel 砥 (Nagura) – brusný kámen, brousek

Když se tyto dva znaky spojí, vytvoří slovo 友砥 (Tomo Nagura), které označuje malý kámen používaný společně s hlavním brouskem.

Významově podobná slova

V japonské terminologii týkající se nožů a jejich broušení existuje několik slov, která jsou významově podobná nebo souvisejí s Tomo Nagura:

  • Nagura: Samotný výraz „Nagura“ se používá k označení brusného kamene nebo brousku obecně.
  • Awasedo: Označuje kombinaci hlavního brousku a Tomo Nagura kamene, které se používají společně.
  • Koma: Další typ malého kamene, který se používá podobně jako Tomo Nagura, ale má mírně odlišné vlastnosti a použití.
  • Koppa: Malé úlomky nebo odštěpky brusných kamenů, které se mohou použít podobně jako Tomo Nagura.

Tomo Nagura je tedy důležitým nástrojem v arsenálu každého brusiče nožů, který usiluje o dosažení dokonale ostrých a lesklých čepelí. Jeho použití vyžaduje zručnost a zkušenosti, ale výsledky stojí za to – nože, které jsou ostré jako břitva a krásné na pohled.

Časté otázky k japonskému výrazu Tomo Nagura

  • V jaké fázi se používá brousek Tomo Nagura?

    Jedná se o dokončovací fázi broušení nože. Tedy pro leštění nebo vyhlazování ostří nože nebo meče.

« Zpět na slovník pojmů

Informace o příspěvku:

Uveřejněno

v kategorii

Nacházíte se: