Toishi

« Zpět na slovník

Toishi je japonský termín pro brusný kámen, který se používá k broušení a ostření nožů a dalších řezných nástrojů. Tyto kameny jsou vyráběny z různých druhů minerálů, jako je například křemen, korund nebo oxid hlinitý, a mají různou zrnitost, která určuje jejich abrazivní vlastnosti. Japonské brusné kameny jsou známé svou vysokou kvalitou a schopností vytvořit velmi ostré a trvanlivé ostří. Používají se při výrobě a údržbě tradičních japonských nožů, jako jsou například kuchyňské nože, samurajské meče nebo tesařské nástroje. Toishi hrají důležitou roli v procesu výroby a údržby nožů a jsou nezbytnou součástí japonské řemeslné tradice.

Význam slova Toishi

Toishi je japonský výraz, který se používá pro označení brusných kamenů. Tyto kameny jsou nezbytným nástrojem pro broušení a údržbu ostří japonských nožů a dalších řezných nástrojů. Toishi jsou vyráběny z různých druhů přírodních i syntetických materiálů a mají různou zrnitost, která určuje jejich použití v různých fázích broušení.

Překlad a historie slova Toishi

Slovo „toishi“ se skládá ze dvou částí: „to“, což znamená „brousit“, a „ishi“, což znamená „kámen“. Doslovný překlad tohoto slova je tedy „brusný kámen“. Historie používání brusných kamenů v Japonsku sahá až do období Nara (710-784 n.l.), kdy byly poprvé použity k broušení mečů a nožů. V průběhu staletí se technologie výroby brusných kamenů zdokonalovala a dnes jsou japonské toishi považovány za jedny z nejkvalitnějších na světě.

Využití slova Toishi

Toishi se používají především k broušení a údržbě japonských nožů, jako jsou kuchyňské nože (např. nakiri, usuba, deba), nože na sushi a sashimi (yanagiba) a další tradiční nože. Kromě toho se toishi používají i k broušení dalších řezných nástrojů, jako jsou dláta, hoblíky a nůžky. Správná volba toishi a technika broušení jsou klíčové pro dosažení ostrého a trvanlivého ostří.

Proces broušení japonských nožů na toishi se skládá z několika kroků. Nejprve se používají kameny s hrubší zrnitostí (obvykle 1000-3000) k odstranění otupení a vytvoření základního tvaru ostří. Poté se přechází na jemnější kameny (5000-10000 a výše) pro zjemnění a leštění ostří. Některé speciální techniky, jako je například honbazuke, vyžadují použití extrémně jemných kamenů s zrnitostí až 30000.

Kanji (Kanži) slova Toishi

V japonštině se slovo toishi píše pomocí dvou kanži znaků: 砥石. První znak, 砥 (to), se skládá z radikálu 石 (kámen) a fonetické části 奇 (ki). Druhý znak, 石 (ishi), znamená kámen. Společně tyto znaky vytváří slovo, které doslova znamená „brusný kámen“.

Významově podobná slova

V japonštině existuje několik slov, která jsou významově podobná slovu toishi:

  1. Ara-to: Hrubý brusný kámen s nízkou zrnitostí (obvykle 200-1000), používaný k počátečnímu tvarování a opravě poškozených ostří.
  2. Naka-to: Středně zrnitý brusný kámen (1000-3000), používaný k vytvoření základního ostří po použití ara-to.
  3. Shiage-to: Jemný brusný kámen s vysokou zrnitostí (5000-10000 a výše), používaný k závěrečnému leštění a zjemnění ostří.
  4. Awasedo: Kombinovaný brusný kámen, který má na každé straně jinou zrnitost (např. 1000/6000), což umožňuje použití jednoho kamene pro více fází broušení.
  5. Honyaki: Speciální typ brusného kamene, který se používá pro broušení nožů vyrobených technikou honyaki (diferenční kalení).

Znalost a správné použití toishi je nedílnou součástí umění výroby a údržby japonských nožů. Mistři nožíři a uživatelé nožů věnují výběru a používání brusných kamenů velkou pozornost, aby dosáhli dokonalého ostří a zachovali kvalitu svých nástrojů po mnoho let.

« Zpět na slovník pojmů

Informace o příspěvku:

Uveřejněno

v kategorii

Nacházíte se: