Sahari

« Zpět na slovník

Slovo „Sahari“ označuje specifický typ bronzu tradičně používaného v Japonsku k výrobě různých předmětů, zejména těch spojených s čajovým obřadem. Tento materiál je ceněn pro svou odolnost, schopnost vést teplo a estetickou hodnotu. Historie Sahari sahá do období Nara (710-794 n.l.), kdy byly techniky výroby bronzu přineseny do Japonska z Číny a Koreje. Vrcholu dosáhla výroba Sahari v období Edo (1603-1868), kdy byl tento materiál hojně používán k výrobě čajových konvic a dalších rituálních předmětů. Kanji pro slovo „Sahari“ se skládá ze dvou znaků: „佐“ (sa) znamenající „pomoc“ nebo „podpora“ a „原“ (hari) znamenající „pole“ nebo „pláň“. Tato kombinace kanji je specifická pro Sahari bronz a jeho kulturní a historický význam v Japonsku.

Význam slova Sahari

Slovo „Sahari“ v japonském jazyce označuje specifický typ bronzu, který se tradičně používá v Japonsku pro výrobu různých předmětů, včetně nádobí a rituálních předmětů. Tento materiál je známý pro svou odolnost a schopnost dobře vodit teplo, což z něj činí ideální materiál pro výrobu čajových konvic a jiných předmětů používaných při čajovém obřadu. Sahari se vyznačuje jemnou, lesklou povrchovou úpravou, která s věkem získává patinu, jež je vysoce ceněna mezi sběrateli a odborníky na japonskou kulturu.

Překlad a historie slova Sahari

Slovo „Sahari“ lze přeložit jako „bronze Sahari“ nebo jednoduše „Sahari bronze“. Historie Sahari sahá do období Nara (710-794 n.l.), kdy byly techniky výroby bronzu přineseny do Japonska z Číny a Koreje. Od té doby se Sahari bronz stával stále populárnějším a byl používán pro výrobu různých kulturních a uměleckých předmětů. V období Edo (1603-1868) dosáhla výroba Sahari bronzu vrcholu, kdy byl tento materiál běžně používán pro výrobu čajových konvic, které jsou považovány za vrchol japonského umění kovolitectví.

Využití slova Sahari

Sahari se nejčastěji používá ve spojení s výrobou a popisem předmětů z bronzu. V Japonsku je Sahari bronz tradičně spojován s výrobou čajových konvic a dalších předmětů pro čajový obřad, jako jsou vázy na květiny, mísy na popel a jiné rituální předměty. Díky svým vlastnostem je Sahari bronz ceněn pro svou trvanlivost a estetickou hodnotu, což z něj činí oblíbený materiál pro umělce a řemeslníky, kteří se specializují na tradiční japonské techniky.

Kanji slova Sahari

Kanji pro slovo „Sahari“ se skládá ze dvou znaků: „佐“ (sa), což znamená „pomoc“ nebo „podpora“, a „原“ (hari), což znamená „pole“ nebo „pláň“. Tato kombinace kanji není běžně používána mimo kontext Sahari bronzu, a proto je specifická pro tento materiál a jeho kulturní a historický význam v Japonsku.

Významově podobná slova

Slova, která jsou významově nebo zvukově podobná „Sahari“, mohou zahrnovat „Sakari“, což je termín používaný pro popis vrcholu nebo nejlepšího období něčeho, například květu sakury. Další podobné slovo, „Hari“, může znamenat „jehlu“ nebo „ostří“, což odkazuje na jiný typ materiálu nebo nástroje. Tyto termíny jsou však v japonském jazyce používány v zcela odlišných kontextech a nemají přímou souvislost s bronzu Sahari.

« Zpět na slovník pojmů

Informace o příspěvku:

Uveřejněno

v kategorii

Nacházíte se: