Nanako

« Zpět na slovník

Nanako je japonský termín, který se používá pro specifický způsob zdobení kovových povrchů. Tato technika spočívá ve vytváření jemného zrnitého vzoru na povrchu kovu, nejčastěji na čepelích japonských nožů. Nanako dodává noži nejen atraktivní vzhled, ale také zlepšuje jeho funkční vlastnosti.

Význam slova Nanako

Slovo „nanako“ v doslovném překladu z japonštiny znamená „sedm tváří“. Tento název odkazuje na sedm různých úhlů, pod kterými je vzor na povrchu kovu vytvářen. Výsledkem je jemná textura připomínající zrnka rýže nebo písek, která je pro nanako charakteristická.

Překlad a historie slova Nanako

Technika nanako má v Japonsku dlouhou tradici a její počátky sahají až do období Edo (1603-1868). V té době byla tato metoda zdobení používána především na mečích a dýkách samurajů. S postupem času se nanako začalo aplikovat i na kuchyňské nože a další kovové předměty.

Přestože se jedná o japonský termín, slovo „nanako“ se díky rostoucí popularitě japonských kuchyňských nožů rozšířilo i do ostatních jazyků. V češtině se obvykle používá v původním znění bez překladu.

Využití slova Nanako

Nanako se nejčastěji používá v souvislosti s japonskými noži, zejména s těmi vysoké kvality. Tato technika zdobení se aplikuje na čepel nože, obvykle na její ploché části zvané „tsura“. Nanako však není jen estetickým prvkem – zrnitá textura také snižuje tření mezi nožem a krájených materiálem, což usnadňuje krájení a zabraňuje lepení potravin na čepel.

Kromě nožů se nanako může vyskytovat i na dalších kovových předmětech, jako jsou například příbory, čajové soupravy nebo dekorativní předměty. Vždy je však spojeno s japonskou kulturou a řemeslnou tradicí.

Kanji (Kanži) slova Nanako

V japonštině se slovo „nanako“ zapisuje pomocí dvou kanži znaků: 七 (nana) a 子 (ko). První znak „nana“ znamená číslo sedm, druhý znak „ko“ označuje dítě nebo malou věc. Spojení těchto dvou znaků vytváří slovo „nanako“, které v přeneseném významu odkazuje na sedm „tváří“ nebo úhlů, pod kterými je vzor na povrchu kovu vytvářen.

Významově podobná slova

V japonštině existuje několik dalších termínů, které se vztahují k technikám zdobení kovů:

  1. Tsuchime – technika vytváření nerovnoměrného povrchu pomocí kladiva
  2. Nashiji – vzor připomínající slupku hrušky, vytvářený pomocí speciálního kladiva
  3. Mokume-gane – technika vrstvení různých kovů, která vytváří vzor připomínající letokruhy stromů
  4. Hada – termín označující přirozenou texturu oceli, která vzniká při kování nože

Ačkoli se tyto techniky od nanako liší, všechny představují tradiční japonské metody zdobení kovů, které dodávají předmětům jedinečný vzhled a charakter.

« Zpět na slovník pojmů

Informace o příspěvku:

Uveřejněno

v kategorii

Nacházíte se: