Nakatogi

« Zpět na slovník

Nakatogi je japonský termín, který označuje proces broušení nebo tvarování nože se zaměřením na vytvoření ostrého a funkčního ostří. Tato fáze broušení následuje po počátečním tvarování čepele a předchází finálnímu leštění a dokončování. Během nakatogi nožíř pomocí brusných kamenů střední až jemné zrnitosti postupně zjemňuje a sjednocuje ostří, odstraňuje nerovnosti a vytváří hladký a rovnoměrný břit. Cílem je dosáhnout optimálního tvaru a geometrie ostří, které zajistí vynikající řezné vlastnosti a snadnou údržbu. Nakatogi vyžaduje přesnost, trpělivost a zkušenost, aby se dosáhlo požadovaného výsledku a zachovala se integrita čepele. Správné provedení nakatogi je klíčové pro celkovou kvalitu a výkon japonského nože.

Význam slova Nakatogi (v kontextu broušení nožů)

Nakatogi je japonský termín, který se používá v souvislosti s procesem broušení a tvarování nožů. Konkrétně se jedná o fázi broušení, která následuje po počátečním tvarování čepele a předchází finálnímu leštění a dokončování. Během nakatogi se brousí ostří nože s cílem dosáhnout optimální ostrosti a funkčnosti.

Nakatogi je klíčovou fází v procesu výroby japonských nožů, protože právě v této fázi se vytváří základ pro výjimečnou ostrost a řezné vlastnosti, kterými jsou tyto nože proslulé. Zkušení nožíři věnují nakatogi velkou pozornost a pečlivě pracují na dosažení rovnoměrného a precizního ostří.

Překlad a historie slova Nakatogi (v kontextu broušení nožů)

Slovo nakatogi lze přeložit jako „mezilehlé broušení“ nebo „prostřední broušení“. Skládá se ze dvou částí: „naka“, což znamená „střední“ nebo „mezilehlý“, a „togi“, které se překládá jako „broušení“ nebo „ostření“.

Původ slova nakatogi sahá do historie japonského nožířství, kde se po staletí předávaly znalosti a techniky výroby nožů z generace na generaci. Tento specifický termín se používá pro označení důležité fáze v procesu broušení, která byla identifikována a pojmenována japonskými mistry nožíři.

Využití slova Nakatogi (v kontextu broušení nožů)

Nakatogi se používá především v kontextu výroby a broušení japonských nožů, jako jsou kuchyňské nože, nože na sushi a další tradiční japonské nože. Tato fáze broušení je důležitá pro dosažení vysoké kvality ostří a celkové výkonnosti nože.

Během nakatogi nožíř používá různé brusné kameny s postupně se zjemňující zrnitostí, aby odstranil nerovnosti a vytvaroval ostří do požadovaného úhlu a profilu. Tato práce vyžaduje značnou zručnost, zkušenosti a trpělivost, protože i drobné odchylky mohou ovlivnit výslednou kvalitu nože.

Správně provedené nakatogi zajišťuje, že nůž bude mít ostré, trvanlivé a snadno udržovatelné ostří, které si zachová svou výkonnost po dlouhou dobu.

Kanji (Kanži) slova Nakatogi

Slovo nakatogi se v japonštině zapisuje pomocí dvou kanži znaků:

 1. 中 (naka) – znamená „střední“, „mezilehlý“ nebo „prostřední“
 2. 研ぎ (togi) – znamená „broušení“ nebo „ostření“

Při zápisu slova nakatogi se používá hiragana づくり (dukuri) za kanži znaky pro označení, že se jedná o podstatné jméno vztahující se k procesu výroby nebo zpracování.

Významově podobná slova (v kontextu broušení nožů)

 1. Shitaji – počáteční fáze broušení, během které se tvaruje čepel nože před nakatogi
 2. Shiage – závěrečná fáze broušení a leštění, která následuje po nakatogi a dodává noži konečný vzhled a ostrost
 3. Toishi – japonský termín pro brusný kámen používaný při broušení a ostření nožů
 4. Hatsuke – proces vytváření počátečního ostří na noži před detailním broušením a leštěním
 5. Honba – jemné broušení a leštění ostří nože pro dosažení maximální ostrosti a kvality řezu

Časté otázky týkající se výrazu Nakatogi

 • Co znamená japonský termín Nakatogi ?

  Nakatogi je japonský výraz, který se používá v souvislosti s mečířstvím a označuje specifickou část japonského meče. Konkrétně se jedná o část čepele, která se nachází mezi hrotem (kissaki) a hlavní částí čepele (monouchi).

 • Co je Nakatogi v kontextu japonského nožířství ?

  Nakatogi je japonský termín, který označuje proces broušení nebo tvarování nože se zaměřením na vytvoření ostrého a funkčního ostří. Tato fáze broušení následuje po počátečním tvarování čepele a předchází finálnímu leštění a dokončování.

« Zpět na slovník pojmů

Informace o příspěvku:

Uveřejněno

v kategorii

Nacházíte se: