Mokume

« Zpět na slovník

Mokume-gane je fascinující japonská technika kovářství, která spočívá ve skládání různých kovů do jednoho celku. Tato metoda byla původně vyvinuta v 17. století pro výrobu samurajských mečů a šperků. Kováři vrství různé kovy, jako jsou zlato, stříbro, měď a platina, a poté je za vysoké teploty a tlaku kují dohromady. Výsledný materiál je pak zpracováván tak, aby na povrchu vznikly unikátní vzory připomínající letokruhy dřeva nebo přirozené krajiny. Tato technika vyžaduje nejen technickou zručnost, ale i umělecké cítění, protože každý kus je jedinečný a nelze ho přesně zopakovat. Mokume-gane je dnes populární zejména ve výrobě šperků a dekorativních předmětů, kde jeho estetická hodnota plně vynikne.

Význam slova Mokume

Mokume je japonský termín, který se používá pro označení specifické techniky zpracování kovů, při které se vytvářejí vzory připomínající letokruhy nebo vlnky na vodní hladině. Tato technika spočívá ve vrstvení různých kovů, jejich spojení a následném tvarování a zpracování, což vede k vytvoření jedinečných a vizuálně působivých vzorů.

Překlad a historie slova Mokume

Slovo „mokume“ pochází z japonštiny a doslovně se překládá jako „dřevěné oko“ nebo „oko dřeva“. Tento název odkazuje na vzhled výsledných vzorů, které často připomínají letokruhy na řezu kmenem stromu.

Technika mokume má své kořeny v japonském mečířství a uměleckém kovářství období Edo (1603-1868). Původně byla vyvinuta jako způsob, jak vytvořit dekorativní a zároveň funkční součásti samurajských mečů, zejména jejich záštity (tsuba) a další prvky. Později se tato technika rozšířila i do výroby šperků a dalších dekorativních předmětů.

Využití slova Mokume

V současnosti se termín mokume používá především v kontextu uměleckého kovářství, šperkařství a výroby luxusních předmětů. Technika mokume se aplikuje na různé kovy, jako jsou ocel, měď, stříbro, zlato, palladium a další, což umožňuje vytvářet rozmanité barevné kombinace a vzory.

Mokume se často využívá při výrobě snubních a zásnubních prstenů, náušnic, přívěsků a dalších šperků. Díky své jedinečnosti a vizuální přitažlivosti jsou šperky s mokume vzory vysoce ceněné a vyhledávané.

Kromě šperkařství nachází mokume uplatnění i v dalších oblastech, jako je výroba luxusních psacích potřeb, nožů, hodinek a jiných doplňků. Vzory mokume dodávají těmto předmětům nezaměnitelný charakter a uměleckou hodnotu.

Kanji (Kanži) slova Mokume

V japonštině se slovo mokume zapisuje pomocí dvou kanži znaků: 木目 (moku-me).

První znak 木 (moku) znamená „strom“ nebo „dřevo“ a odkazuje na vzhled výsledných vzorů připomínajících letokruhy.

Druhý znak 目 (me) znamená „oko“ a vyjadřuje vizuální dojem, který vzory mokume vytvářejí.

Významově podobná slova

Existuje několik termínů, které jsou významově podobné slovu mokume a vztahují se k technikám zpracování kovů a vytváření dekorativních vzorů:

  1. Damascus (damašek) – technika vytváření vzorů na čepelích nožů a mečů pomocí vrstvení a svařování různých typů oceli.
  2. Shibori – japonská technika barvení textilu, při které se vytváří vzory pomocí skládání, šití a vázání látky před barvením.
  3. Marbling (mramorování) – technika vytváření vzorů na papíře nebo textilu pomocí plovoucích barev na vodní hladině.
  4. Kintsugi – japonská technika opravy rozbitého keramického nádobí pomocí laku a zlata, která zdůrazňuje a zviditelňuje praskliny jako součást historie a krásy předmětu.
  5. Tsukuroi – japonský koncept opravy a obnovy poškozených předmětů s cílem zachovat jejich hodnotu a krásu, podobně jako u techniky kintsugi.

Všechny tyto techniky a koncepty sdílejí s mokume důraz na jedinečnost, řemeslnou zručnost a vytváření vizuálně působivých vzorů a efektů, které odrážejí krásu nedokonalosti a proměnlivosti materiálů.

« Zpět na slovník pojmů

Informace o příspěvku:

Uveřejněno

v kategorii

Nacházíte se: