Madara

« Zpět na slovník

Vzor na čepeli nože, známý také jako hamon, je nejen esteticky přitažlivý, ale má i praktický význam. Tento vzor vzniká během procesu kalení, kdy se na čepel aplikuje speciální jílová pasta v různých tlouštěkách, což vede k různému ochlazování oceli. Výsledkem je, že části čepele, které byly rychleji ochlazeny, jsou tvrdší a ostřejší, zatímco pomaleji ochlazené části zůstávají měkčí a pružnější. Tato kombinace vlastností zajišťuje, že nůž je nejen ostrý, ale i odolný proti lámání. Hamon tedy není jen dekorací, ale klíčovým prvkem, který zvyšuje funkčnost nože.

Význam slova Madara

Madara je japonské slovo, které má několik významů v závislosti na kontextu a použití. Nejčastěji se překládá jako „skvrnitý“, „flekatý“ nebo „strakatý“. Tento výraz se používá k popisu vzorů nebo textur s nepravidelnými skvrnami, fleky nebo pruhy různých barev.

V kontextu japonské kultury a umění se slovo madara často vztahuje ke specifickým designům a vzorům na textiliích, keramice nebo jiných řemeslných výrobcích. Tyto vzory jsouistické svou nepravidelností a organickým vzhledem, který připomíná přirozené skvrny nebo fleky.

Překlad a historie slova Madara

Slovo madara pochází z japonštiny a je složeno ze dvou znaků: 斑 (ma) a 唐 (dara). První znak „ma“ znamená „skvrna“ nebo „flek“, zatímco druhý znak „dara“ odkazuje na dynastii Tang v Číně, která měla významný vliv na japonskou kulturu a umění.

Původ slova madara se datuje do období Nara (710-784 n.l.) a Heian (794-1185 n.l.), kdy se v Japonsku rozvíjelo textilní a keramické umění. V té době se začaly objevovat látky a keramika s charakteristickými skvrnami a fleky, které se staly známými jako madara.

Využití slova Madara

Slovo madara se používá v různých oblastech japonské kultury a umění. Zde jsou některé příklady:

  1. Textilní umění: Madara vzory jsou často používány na kimonech, obi (šerpách) a jiných tradičních japonských oděvech. Tyto vzory dodávají látkám jedinečný a esteticky zajímavý vzhled.
  2. Keramika: Madara glazury a vzory jsou běžné v japonské keramice, zejména v technikách jako je raku, kde se využívá nepravidelného craclé efektu.
  3. Bonsai: V umění pěstování bonsají se termín madara používá k popisu stromů s nepravidelně zbarvenou kůrou nebo listím, což je často považováno za žádoucí estetickou vlastnost.
  4. Japonská jména: Madara se někdy používá jako osobní jméno nebo příjmení v Japonsku, často s konotací jedinečnosti nebo výjimečnosti.

Kanji (Kanži) slova Madara

Slovo madara se v japonštině píše pomocí dvou kanži znaků:

  1. 斑 (ma) – tento znak představuje „skvrnu“ nebo „flek“.
  2. 唐 (dara) – tento znak odkazuje na dynastii Tang v Číně.

Při psaní slova madara v japonštině se tyto dva zn kombinují, aby vytvořily výsledný výraz: 斑唐 (madara).

Významově podobná slova

V japonštině existuje několik slov, která mají podobný význam nebo konotaci jako madara:

  1. Buchi (斑): Tento výraz také znamená „skvrnitý“ nebo „flekatý“, ale používá se spíše v kontextu zvířecích srsti nebo ptačího peří.
  2. Kasuri (絣): Kasuri je typ japonské textilie s jemnými, nepravidelnými vzory, které připomínají madara. Tyto vzory jsou vytvářeny speciální technikou barvení a tkaní.
  3. Shibori (絞り): Shibori je japonská technika barvení látek, při které se látka před barvením svazuje, skládá nebo šije, což vytváří nepravidelné vzory podobné madara.
  4. Tobi-seiji (飛青磁): Tobi-seiji je typ japonské keramiky s charakteristickou modro-zelenou glazurou, která často vytváří nepravidelné skvrny a fleky připomínající madara.

Slovo madara je důležitým pojmem v japonské kultuře a umění, který odráží estetické hodnoty nepravidelnosti, organičnosti a jedinečnosti. Ať už se jedná o textilní vzory, keramické glazury nebo osobní jména, madara představuje fascinující aspekt japonské tradice a kreativity.

« Zpět na slovník pojmů

Informace o příspěvku:

Uveřejněno

v kategorii

Nacházíte se: