Kissaki-moroha-zukuri

« Zpět na slovník

Kissaki-moroha-zukuri je specifický styl čepele, který se vyznačuje dvěma ostřími sbíhajícími se do jedné špičky (kissaki). Tento design je charakteristický pro některé typy tradičních japonských nožů, zejména pro nože určené k bojovým uměním a samurajským mečům. U kuchyňských nožů se tento styl čepele objevuje zřídka, ale může se vyskytnout u specializovaných nožů určených pro specifické techniky krájení nebo dekorativní vyřezávání. Dvojité ostří poskytuje noži vysokou úroveň přesnosti a kontroly při provádění detailních řezů, ale zároveň vyžaduje značnou zručnost a opatrnost při manipulaci, aby se předešlo poškození čepele nebo zranění.

Význam slova Kissaki-moroha-zukuri

Kissaki-moroha-zukuri je japonský termín používaný v oblasti výroby mečů a nožů. Označuje specifický tvar čepele, který se vyznačuje dvojitým ostřím na špičce čepele. Tento design poskytuje čepeli větší pevnost a odolnost, zejména v oblasti hrotu, což je kritická část při bodání a pronikání do cíle.

Překlad a historie slova Kissaki-moroha-zukuri

Slovo Kissaki-moroha-zukuri lze rozdělit na tři části: „Kissaki“ znamená špička čepele, „moroha“ označuje dvojité ostří a „zukuri“ odkazuje na proces výroby nebo tvarování. Doslovný překlad by tedy mohl znít „tvarování dvojitého ostří na špičce“.

Tento styl čepele má své kořeny v období Kamakura (1185-1333) a Muromachi (1336-1573) v Japonsku, kdy se meče a nože s tímto designem těšily velké oblibě mezi samuraji a bojovníky. Kissaki-moroha-zukuri se vyvinul jako odpověď na potřebu silnějších a odolnějších čepelí, které by vydržely náročné podmínky boje.

Využití slova Kissaki-moroha-zukuri

Termín Kissaki-moroha-zukuri se nejčastěji používá v kontextu japonských mečů, jako jsou katany a wakizashi, ale lze jej aplikovat i na nože a dýky. Čepele s tímto designem jsou oceňovány pro svou schopnost pronikat do cíle a způsobovat hluboké řezné rány.

V současnosti se Kissaki-moroha-zukuri využívá především u replik historických mečů a u nožů určených pro bojová umění a sběratelské účely. Moderní nože pro běžné použití tento design většinou nevyužívají, protože dvojité ostří na špičce může být pro některé úkony nepraktické a obtížněji se udržuje.

Kanji (Kanži) slova Kissaki-moroha-zukuri

Kissaki-moroha-zukuri se v japonštině zapisuje pomocí následujících kanži:

切先 (kissaki) – špička čepele 諸刃 (moroha) – dvojité ostří 造り (zukuri) – výroba, tvarování

Významově podobná slova

V japonské terminologii existuje několik dalších výrazů, které popisují různé tvary a styly čepelí:

  • Shinogi-zukuri: Označuje čepel s hřbetem a rovným ostřím, typickou pro většinu japonských mečů.
  • Hira-zukuri: Popisuje čepel s rovným hřbetem i ostřím, bez hřbetní linie. Tento styl se často používá u tantó (dýk).
  • Shobu-zukuri: Odkazuje na čepel s hřbetní linií, která se sbíhá s ostřím v jediném bodě na špičce. Tento design je běžný u nožů typu yoroidoshi.
  • Unokubi-zukuri: Popisuje čepel s velmi dlouhou a úzkou špičkou, která připomíná krk a hlavu ptáka unokubi.

Znalost těchto termínů je důležitá pro pochopení rozmanitosti a komplexnosti japonských čepelí a jejich designu. Každý styl má své jedinečné vlastnosti a využití, které odráží bohatou historii a um japonských kovářů.

« Zpět na slovník pojmů

Informace o příspěvku:

Uveřejněno

v kategorii

Nacházíte se: