Kesuji

« Zpět na slovník

Kesuji, neboli linie na ostří nože, je důležitým prvkem, který ovlivňuje jak vizuální estetiku, tak funkčnost nože. Tyto linie jsou výsledkem specifických technik broušení a kalení čepele, které kováři používají k dosažení optimálních vlastností nože. V Japonsku, kde je výroba nožů považována za umění, může mít každá linie na ostří specifický význam a účel. Například, hamon, což je linie, která odděluje tvrdě kalenou část čepele od měkčího kovu u hřbetu nože, nejenže dodává noži krásu, ale také zvyšuje jeho odolnost a schopnost udržet ostří. Linie na ostří tedy nejsou pouze dekorací, ale mají klíčový význam pro celkovou funkčnost a dlouhodobou užitnou hodnotu nože.

Význam slova Kesuji

Kesuji je japonský termín, který se používá v souvislosti s nožířstvím a označuje specifický typ povrchové úpravy čepele nože. Doslovný překlad slova kesuji je „brusné linie“ nebo „brusné stopy“. Tento výraz odkazuje na jemné, paralelní linie, které jsou viditelné na povrchu čepele a vznikají během procesu broušení a leštění.

Překlad a historie slova Kesuji

Slovo kesuji se skládá ze dvou částí: „kesu“, což znamená „brousit“ nebo „obrušovat“, a „ji“, které lze přeložit jako „stopy“ nebo „linie“. Tento termín má své kořeny v tradiční japonské výrobě nožů, kde je kladen velký důraz na precizní broušení a leštění čepelí pro dosažení optimální ostrosti, trvanlivosti a estetického vzhledu.

Využití slova Kesuji

Kesuji se používá pro popis vizuálního efektu, který vzniká na povrchu čepele během závěrečných fází výrobního procesu. Po tvarování a kalení čepele následuje několik stupňů broušení a leštění, které postupně zjemňují povrch a odstraňují stopy po předchozích operacích. Výsledkem je hladký, lesklý povrch s jemnými, rovnoběžnými liniemi, které jsou charakteristickým znakem kvalitně zpracovaného japonského nože.

Přítomnost kesuji na čepeli naznačuje, že nůž prošel pečlivým a precizním procesem ručního broušení a leštění, což svědčí o vysoké úrovni řemeslného zpracování. Tyto jemné linie také přispívají k celkovému estetickému dojmu z nože a jsou oceňovány jak z funkčního, tak i z vizuálního hlediska.

Kanji (Kanži) slova Kesuji

V japonštině se slovo kesuji zapisuje pomocí dvou kanži znaků: 削 (kesu) a 地 (ji). První znak, 削, se skládá z radikálu 肖 (podobnost) a fonému 刂 (nůž). Tento znak nese význam „brousit“, „obrušovat“ nebo „odstraňovat materiál“. Druhý znak, 地, se skládá z radikálu 土 (země) a fonému 也 (být). Tento znak se obvykle používá ve významu „země“ nebo „půda“, ale v kontextu slova kesuji se překládá jako „stopy“ nebo „linie“.

Významově podobná slova

V japonské terminologii související s noži existuje několik dalších výrazů, které popisují různé aspekty broušení a povrchových úprav čepelí:

  1. Hatsuke: Označuje počáteční fázi broušení, kdy se tvaruje a zjemňuje profil čepele.
  2. Shiage: Odkazuje na závěrečnou fázi broušení a leštění, která dodává čepeli finální ostrost a lesk.
  3. Tsuchime: Popisuje dekorativní techniku, při které se na povrchu čepele vytváří pravidelný vzor drobných důlků nebo teček.
  4. Nashiji: Označuje specifický typ povrchové úpravy, který připomíná texturu hrušky nashi a vytváří se pomocí speciálních brusných kamenů.

Všechny tyto termíny souvisí s různými aspekty zpracování a úpravy povrchu čepelí japonských nožů a odrážejí hlubokou tradici a mistrovství japonských nožířů. Kesuji, jako jeden z těchto termínů, představuje důležitý prvek v estetice a funkčnosti japonských nožů a je oceňován jak znalci, tak i laickou veřejností.

« Zpět na slovník pojmů

Informace o příspěvku:

Uveřejněno

v kategorii

Nacházíte se: