Katana Mei

« Zpět na slovník

Podpis na japonském meči nebo noži, známý jako „mei“, je zásadním prvkem, který odhaluje mnoho o historii a původu zbraně. Tento podpis je obvykle vyrytý na tang (části čepele, která je skryta v rukojeti) a může obsahovat informace o kováři, který zbraň vyrobil, o místě a datu výroby. Identifikace a interpretace mei vyžaduje znalosti a zkušenosti, protože styl písma a symboly se mohou v průběhu času lišit. Pro sběratele a historiky je tento podpis klíčový pro autentizaci a určení historické hodnoty meče nebo nože.

Význam slova Katana Mei

Katana Mei je japonský termín, který se používá v souvislosti s mečem katana. Doslovně se dá přeložit jako „jméno katany“ nebo „podpis katany“. Jedná se o označení, které je vyryto nebo vykováno na čepeli meče a nese informace o jeho tvůrci, datu výroby, místě původu a dalších důležitých detailech.

Překlad a historie slova Katana Mei

Slovo „katana“ v japonštině označuje dlouhý, zahnutý meč, který byl používán samuraji od období Muromachi (1336-1573) až do moderní doby. „Mei“ znamená „jméno“ nebo „podpis“. Dohromady tedy Katana Mei označuje jméno nebo podpis na čepeli katany.

Tradice označování mečů jménem nebo podpisem sahá v Japonsku až do období Heian (794-1185). V té době se však nejednalo o katany, ale o přímé meče zvané tachi. S rozvojem výroby katan v pozdějších obdobích se tato tradice přenesla i na ně.

Využití slova Katana Mei

Katana Mei sloužilo několika účelům. Primárně identifikovalo tvůrce meče, což bylo důležité pro určení jeho kvality a hodnoty. Proslulí mečíři byli vysoce ceněni a jejich podpis na čepeli značně zvyšoval prestiž a cenu meče.

Kromě jména tvůrce mohlo Katana Mei obsahovat i další informace, jako datum výroby, místo původu, jméno provincie nebo rodiny, pro kterou byl meč vyroben, nebo dokonce i motto či přání majitele.

Katana Mei také sloužilo jako ochrana proti padělání. Podpisy známých mečířů byly pečlivě studovány a bylo velmi obtížné je napodobit. Přítomnost autentického podpisu tak zaručovala originalitu meče.

Kanji (Kanži) slova Katana Mei

V japonštině se Katana Mei zapisuje pomocí dvou kanži (čínských znaků):

刀銘 (katana mei)

První znak 刀 (katana) označuje samotný meč, druhý znak 銘 (mei) znamená jméno, podpis nebo nápis.

Významově podobná slova

V souvislosti s japonskými meči existuje několik dalších termínů, které se pojí s Katana Mei:

  • Mei: Obecný termín pro podpis nebo jméno na čepeli meče, bez ohledu na typ meče.
  • Nakago: Část čepele, která je zasunutá v rukojeti a na které je obvykle vyryto Katana Mei.
  • Gimei: Falešný podpis na čepeli meče, který má napodobit podpis známého mečíře.
  • Mumei: Meč bez podpisu. Může se jednat o záměr tvůrce nebo o meč, jehož podpis byl ztracen či poškozen.
  • Shu Mei: Podpis na čepeli meče, který označuje jméno provincie nebo školy, ze které mečíř pocházel.

Katana Mei je fascinující aspekt japonských mečů, který odráží bohatou historii a tradici mečířského umění v Japonsku. Není to pouhý podpis, ale symbol kvality, originality a hrdosti samurajů na jejich meče. I v dnešní době, kdy katany již neslouží jako zbraně, zůstává Katana Mei důležitým prvkem pro sběratele a obdivovatele těchto nádherných uměleckých děl.

« Zpět na slovník pojmů

Informace o příspěvku:

Uveřejněno

v kategorii

Nacházíte se: