Kamisori

« Zpět na slovník

Kamisori je tradiční japonská rovná břitva, která se historicky používala především k holení hlavy a obličeje. Tyto břitvy mají dlouhou, tenkou a jednostranně broušenou čepel, podobně jako některé japonské kuchyňské nože. Kamisori jsou známé svou výjimečnou ostrostí a schopností poskytovat hladké a precizní oholení. Vyrábějí se z vysoce kvalitních ocelí a jsou ručně broušeny zkušenými řemeslníky, kteří věnují velkou pozornost detailům a dosažení dokonalého ostří. Používání kamisori vyžaduje značnou dovednost a opatrnost, protože jejich čepele jsou velmi ostré a při nesprávném zacházení mohou snadno způsobit zranění.

Význam slova Kamisori

Kamisori je japonský výraz pro tradiční břitvu používanou při holení hlavy nebo obličeje. Tato břitva se vyznačuje svou jedinečnou konstrukcí, která se skládá z dlouhé, zakřivené čepele bez sklopného mechanismu. Kamisori je symbolem preciznosti, řemeslného umění a japonské kulturní tradice.

Překlad a historie slova Kamisori

Slovo „Kamisori“ se skládá ze dvou částí: „kami“ (かみ), což znamená „vlasy“ nebo „vousy“, a „sori“ (そり), které lze přeložit jako „holit“ nebo „oholit“. Doslovný překlad tedy zní „holič vlasů“. Historie používání kamisori sahá až do období Nara (710-784 n.l.), kdy buddhističtí mniši používali tyto břitvy k udržování svých oholených hlav. V průběhu staletí se kamisori staly nepostradatelným nástrojem pro japonské holiče a symbolem jejich řemesla.

Využití slova Kamisori

Kromě svého primárního významu jako holící nástroj se slovo „kamisori“ používá i v přeneseném smyslu. Může označovat něco, co je velmi ostré, precizní nebo efektivní. Například „jeho mysl je ostrá jako kamisori“ znamená, že dotyčný je bystrý a pohotový. V japonské literatuře a poezii se „kamisori“ často objevuje jako metafora pro pomíjivost života nebo pro náhlé a nezvratné změny.

Kanji (Kanži) slova Kamisori

Slovo „kamisori“ se v japonštině píše pomocí dvou kanži znaků: 剃刀 (かみそり). První znak, 剃 (kami), se skládá z radikálu „nůž“ (刂) a fonému „tei“ (弟), který znamená „mladší bratr“. Druhý znak, 刀 (sori), představuje „čepel“ nebo „nůž“. Kombinace těchto dvou znaků vytváří vizuální reprezentaci holícího nástroje a odráží jeho funkci.

Významově podobná slova

V japonštině existuje několik slov, která jsou významově podobná slovu „kamisori“:

  1. Reitoukamisori (レイトウカミソリ): Moderní skládací břitva, která se svým designem podobá západním břitvám.
  2. Reitouki (レイトウキ): Elektrický holící strojek, který představuje moderní alternativu k tradičním břitvám.
  3. Hikigane (ひきがね): Speciální pinzeta používaná k vytrhávání jednotlivých vousů nebo chloupků.
  4. Keshigomu (けしゴム): Doslova „guma na mazání“, tento výraz se používá pro označení gumy nebo pryže. V přeneseném smyslu může odkazovat na něco, co je schopné vymazat nebo odstranit nežádoucí věci, podobně jako kamisori odstraňuje vousy.

Kamisori představuje důležitou součást japonské kulturní tradice a řemeslného dědictví. Svým jedinečným designem a precizním provedením si získaly obdiv a respekt po celém světě. I v moderní době, kdy elektrické holící strojky převládají, si mnoho lidí stále cení umění a rituálu spojeného s používáním těchto tradičních břitev. Kamisori zůstávají symbolem pečlivosti, zručnosti a oddanosti řemeslu, vlastností, které jsou v japonské společnosti vysoce ceněny.

Časté otázky týkající se výrazu Kamisorido

  • Co znamená japonský termín Kamisorido ?

    Kromě svého primárního významu jako holící nástroj se slovo „kamisori“ používá i v přeneseném smyslu. Může označovat něco, co je velmi ostré, precizní nebo efektivní.

  • Co je Kamisorido v kontextu japonského nožířství nebo jídla ?

    Kamisori je tradiční japonská rovná břitva, která se historicky používala především k holení hlavy a obličeje.

« Zpět na slovník pojmů

Informace o příspěvku:

Uveřejněno

v kategorii

Nacházíte se: