Kaeri

« Zpět na slovník

Kaeri je japonský termín, který se v souvislosti s noži používá pro označení zpětné části čepele, tedy části blíže k rukojeti. Tato část čepele bývá často silnější a robustnější než špička nože, protože musí odolávat větší zátěži při krájení tužších surovin. Správně tvarovaná a vyvážená kaeri zajišťuje stabilitu a kontrolu při používání nože. Přechod mezi kaeri a přední částí čepele by měl být plynulý, aby se minimalizovalo riziko zlomení čepele. U některých typů japonských nožů, jako jsou například nože na maso deba nebo univerzální nože santoku, bývá kaeri výrazněji zaoblená pro větší odolnost. Naopak u nožů určených pro jemnou práci a precizní krájení, jako jsou sashimi nože yanagiba, je kaeri méně výrazná a čepel je celkově tenčí. Tvar a provedení kaeri tak odráží zamýšlené použití daného nože a přispívá k jeho celkové funkčnosti a trvanlivosti.

Význam slova Kaeri (v kontextu nožů)

Kaeri je japonský termín, který se v kontextu nožů používá pro označení specifické části čepele. Konkrétně se jedná o přechod mezi ostřím a hřbetem nože, který je důležitý pro celkovou geometrii a výkon nože. Kaeri ovlivňuje, jak snadno nůž proniká do krájené potraviny a jak hladce jí prochází.

Správně provedené kaeri zajišťuje plynulý a kontrolovaný řez, minimalizuje tření a zamezuje lepení nakrájených potravin na čepel. Tvar a úhel kaeri se liší v závislosti na typu nože a jeho zamýšleném použití. Například nože na zeleninu mají často výraznější kaeri pro snazší pronikání do měkkých ingrediencí, zatímco nože na maso mohou mít kaeri méně výrazné pro větší odolnost při krájení vláknitých materiálů.

Překlad a historie slova Kaeri (v kontextu nožů)

Slovo „kaeri“ (返り) v japonštině doslova znamená „návrat“ nebo „ohyb“. V kontextu nožířství tento termín označuje přechod mezi hlavním ostřím a hřbetem čepele, který je formován během procesu broušení a leštění.

Koncept kaeri vychází z tradičních japonských technik výroby mečů, kde měl tvar a provedení přechodu mezi ostřím a hřbetem čepele zásadní vliv na výkon zbraně. Tyto techniky byly později adaptovány i při výrobě kuchyňských nožů, kde správné kaeri přispívá k lepšímu řezu a celkové funkčnosti nože.

V západním nožířství se pro tuto část čepele používají termíny jako „secondary bevel“ (sekundární úkos) nebo „blade road“ (dráha čepele), ale koncept kaeri v japonských nožích je často propracovanější a více integrovaný do celkového designu nože.

Využití slova Kaeri (v kontextu nožů)

Termín kaeri se používá především v diskuzích o japonských nožích a jejich konstrukci. Nožíři, nadšenci a sběratelé japonských nožů často zmiňují kaeri při popisu vlastností a kvality jednotlivých nožů.

Při výběru nože může být povědomí o kaeri užitečné pro pochopení, jak bude nůž fungovat pro zamýšlené použití. Například při výběru nože na krájení zeleniny může být výraznější kaeri výhodou, zatímco u nože na porcování masa může být vhodnější méně výrazné kaeri pro větší odolnost.

Znalost konceptu kaeri je také důležitá při údržbě a broušení japonských nožů. Nesprávné broušení může negativně ovlivnit tvar a funkci kaeri, což vede ke zhoršení výkonu nože. Proto je při broušení japonských nožů důležité věnovat pozornost zachování původního tvaru kaeri.

Významově podobná slova (v kontextu nožů)

V kontextu nožů existuje několik dalších japonských termínů, které popisují různé aspekty čepele a její geometrie:

  1. Shinogi: Linie na boku čepele, která odděluje hlavní plochu čepele (kiriba) od sekundární plochy (tsura). Shinogi je často výrazným rysem japonských nožů s jednostranným broušením.
  2. Kiriba: Hlavní plocha čepele nad linií shinogi, která se směrem k ostří zužuje a vytváří primární úkos.
  3. Tsura: Sekundární plocha čepele pod linií shinogi, která je často matná nebo texturovaná pro snížení tření a lepší uvolňování nakrájených potravin.
  4. Hira: Plocha čepele na opačné straně ostří, která je u jednostranně broušených nožů rovná a u oboustranně broušených nožů konkávní.
  5. Mune: Hřbet čepele, který je obvykle silnější než ostří a poskytuje noži pevnost a stabilitu.

Pochopení těchto termínů a jejich vztahu ke kaeri může prohloubit porozumění konstrukci a fungování japonských nožů a usnadnit komunikaci s nožíři, prodejci a dalšími nadšenci.

« Zpět na slovník pojmů

Informace o příspěvku:

Uveřejněno

v kategorii

Nacházíte se: