Fuchi-Kashira

« Zpět na slovník

Fuchi-Kashira je termín používaný v kontextu japonských mečů, konkrétně katan, kde označuje dvě důležité komponenty rukojeti meče. Fuchi je kovový prstenec umístěný na začátku rukojeti, těsně u guardy (tsuba), který pomáhá upevnit rukojeť k čepeli a zároveň chrání materiál rukojeti před opotřebením. Kashira na druhé straně je kovová krytka nebo uzávěr na konci rukojeti, která zajišťuje, že vnitřní materiál rukojeti, obvykle vyrobený z rybí kůže a omotaný hedvábným nebo bavlněným obalem, zůstane na místě a je chráněn. Tyto prvky nejsou jen funkční, ale často bývají bohatě zdobené, což odráží status a estetické cítění majitele meče.

Význam slova Fuchi-Kashira

Fuchi-Kashira je japonský termín, který se používá v souvislosti s mečem. Označuje dvě části záštity japonského meče, konkrétně fuchi (záštitný kroužek) a kashira (čepička rukojeti). Tyto komponenty jsou umístěny na obou koncích rukojeti (tsuka) a společně tvoří důležitou součást celkového designu a konstrukce meče.

Překlad a historie slova Fuchi-Kashira

Slovo fuchi-kashira se skládá ze dvou částí: „fuchi“ a „kashira“. „Fuchi“ lze přeložit jako „lem“ nebo „obruba“, zatímco „kashira“ znamená „čepička“ nebo „vrchol“. Dohromady tedy fuchi-kashira označuje komponenty, které lemují a zakončují rukojeť meče.

Původ slova fuchi-kashira sahá do období vývoje japonských mečů, kdy se tyto části staly nedílnou součástí jejich konstrukce. S postupem času se fuchi a kashira vyvíjely nejen po funkční stránce, ale staly se i důležitými dekorativními prvky. Často byly zdobeny propracovanými ornamenty, rytinami nebo inkrustacemi z drahých kovů, které odrážely status a osobní vkus majitele meče.

Využití slova Fuchi-Kashira

V kontextu japonských mečů se termín fuchi-kashira používá pro označení specifických částí záštity. Fuchi je kroužek, který se nachází na přechodu mezi čepelí a rukojetí. Jeho hlavním účelem je zpevnit spojení mezi těmito dvěma částmi a zabránit uvolnění rukojeti. Kashira je čepička na konci rukojeti, která ji chrání před poškozením a zároveň poskytuje dekorativní zakončení.

Kromě praktického využití mají fuchi a kashira také estetickou hodnotu. Jsou často vyrobeny z kvalitních materiálů, jako je mosaz, měď, stříbro nebo zlato, a jsou zdobeny různými technikami. Mohou nést motivy zvířat, rostlin, mytologických postav nebo abstraktní vzory. Provedení fuchi-kashira odráží umělecké řemeslo a přispívá k celkové kráse a jedinečnosti meče.

Kanji (Kanži) slova Fuchi-Kashira

V japonštině se slovo fuchi-kashira zapisuje pomocí dvou kanži znaků:

  • 縁 (fuchi) – tento znak se skládá z radikálu 糸 (ito), který představuje vlákno nebo nit, a fonému 彖 (tuan). Používá se ve významu „lem“, „obruba“ nebo „okraj“.
  • 頭 (kashira) – tento znak se skládá z radikálu 頁 (pěi), který představuje hlavu, a fonému 豆 (dò). Používá se ve významu „hlava“, „vrchol“ nebo „čepička“.

Společně tyto znaky tvoří slovo 縁頭 (fuchi-kashira), které označuje specifické části záštity japonského meče.

Významově podobná slova

V souvislosti s japonskými meči existuje několik dalších termínů, které se vztahují k různým částem meče a jeho příslušenství:

  • Tsuka (柄) – rukojeť meče
  • Tsuba (鍔) – hlavní část záštity meče, která odděluje čepel od rukojeti
  • Saya (鞘) – pochva meče
  • Habaki (鎺) – objímka na čepeli meče, která zajišťuje pevné uchycení v pochvě
  • Menuki (目貫) – ozdobné prvky na rukojeti meče, které zlepšují úchop a rovnováhu
  • Samé-gawa (鮫皮) – kůže rejnoka používaná k omotání rukojeti pro lepší úchop

Všechny tyto termíny jsou součástí bohaté terminologie spojené s japonskými meči a odrážejí hlubokou tradici a řemeslné umění, které se s nimi pojí.

« Zpět na slovník pojmů

Informace o příspěvku:

Uveřejněno

v kategorii

Nacházíte se: