Emoto

« Zpět na slovník

Emoto je klíčová část japonského nože, která se nachází u základny čepele blízko rukojeti. Tato oblast je zásadní pro celkovou rovnováhu a ovladatelnost nože. Výrobci kvalitních japonských nožů věnují značnou pozornost tvarování a zpracování emota, aby zajišťovalo pevný a bezpečný úchop. Správné provedení emota umožňuje uživateli přesné a efektivní krájení s minimálním úsilím, což je důležité pro dlouhé hodiny práce v kuchyni bez únavy ruky.

Význam slova Emoto

Emoto je japonský termín, který se používá v souvislosti s japonskými noži. Označuje specifickou část čepele, která se nachází mezi ostřím a hřbetem nože. Tato část je často zdobená a může být vyrobena z jiného materiálu než zbytek čepele, například z měkčí oceli nebo mědi. Emoto hraje důležitou roli v celkové rovnováze a funkčnosti nože.

Překlad a historie slova Emoto

Slovo „emoto“ se skládá ze dvou částí: „e“ (絵), což znamená „obrázek“ nebo „dekorace“, a „moto“ (本), které lze přeložit jako „základ“ nebo „původ“. Doslovný překlad slova emoto by tedy mohl být „základ dekorace“ nebo „původ obrázku“. Tento název odráží skutečnost, že emoto je často zdobenou částí čepele a zároveň tvoří důležitý základ pro celkovou konstrukci nože.

Historie použití slova emoto v souvislosti s japonskými noži sahá několik staletí do minulosti. Japonští kováři začali tuto část čepele zdobit a experimentovat s různými materiály již v období Edo (1603-1868). Účelem bylo nejen vylepšit estetickou hodnotu nožů, ale také zlepšit jejich vyvážení a odolnost.

Využití slova Emoto

Termín emoto se nejčastěji používá v kontextu tradičních japonských kuchyňských nožů, jako jsou například nože na sushi (yanagiba), nože na filetování ryb (deba) nebo univerzální nože (santoku). U těchto nožů je emoto často vyrobeno z měkčí oceli nebo mědi, což přispívá k lepšímu vyvážení nástroje a snižuje jeho celkovou hmotnost.

Emoto může být také zdobeno různými technikami, například rytím, leptáním nebo vykládáním jiným kovem. Tyto dekorativní prvky nejen zvyšují estetickou hodnotu nože, ale mohou také nést symbolický význam nebo odkazovat na historii a tradici výrobce.

Kanji (Kanži) slova Emoto

Slovo emoto se v japonštině zapisuje pomocí dvou kanži (čínských znaků):

  1. 絵 (e) – obrázek, malba, dekorace
  2. 本 (moto) – základ, původ, kořen

Kombinace těchto dvou znaků vytváří slovo 絵本 (emoto), které v kontextu japonských nožů označuje zdobenou část čepele mezi ostřím a hřbetem.

Významově podobná slova

V japonské terminologii související s noži existuje několik slov, která mají podobný význam jako emoto nebo s ním úzce souvisí:

  1. Hamon (刃文) – označuje vzor na ostří japonských nožů, který vzniká během procesu kalení čepele.
  2. Hada (肌) – popisuje texturu a vzor na povrchu čepele, který je výsledkem procesu kování a skládání oceli.
  3. Machi (鎚) – označuje část čepele, která se nachází mezi rukojetí a ostřím a často je zdobená podobně jako emoto.
  4. Nakago (茎) – je část čepele, která se zasunuje do rukojeti a je často opatřena signaturou výrobce.

Všechna tato slova se vztahují k různým aspektům konstrukce, výzdoby a estetiky japonských nožů a společně s termínem emoto tvoří důležitou součást bohaté terminologie spojené s tímto tradičním řemeslem.

« Zpět na slovník pojmů

Informace o příspěvku:

Uveřejněno

v kategorii

Nacházíte se: