Ashi

« Zpět na slovník

Ashi v kontextu nožů neoznačuje nohy, jak by se mohlo zdát, ale je to japonský termín používaný pro popis „nožiček“ nebo stojanu na nože. Tento stojan je klíčový pro správné uložení nožů, neboť zajišťuje, že čepele nejsou v přímém kontaktu s tvrdými povrchy, což by mohlo vést k jejich otupení nebo poškození. Ashi tedy plní nejen praktickou, ale často i estetickou funkci, kdy může být designově sladěn s celkovým vzhledem kuchyně nebo sady nožů. Správný výběr a umístění ashi tak přispívá k delší životnosti nožů a zároveň dodává kuchyni na eleganci a organizovanosti.

Význam slova Ashi

Ashi je japonský výraz, který má několik významů v závislosti na kontextu. Nejčastěji se překládá jako „noha“ nebochodidlo“. V souvislosti s japonskými noži se tento termín používá pro označení specifické části čepele, která se nachází nejblíže rukojeti. Tato část je důležitá pro celkovou rovnováhu a ovladatelnost nože při krájení.

Překlad a historie slova Ashi

Slovo „ashi“ pochází z japonštiny a jeho původ sahá hluboko do historie země. V japonském písmu se zapisuje pomocí kandži znaku 足, který v základním významu představuje nohu nebo chodidlo. Tento znak se skládá ze dvou částí – horní část symbolizuje kroky a dolní část reprezentuje lidskou nohu.

V průběhu staletí se význam slova „ashi“ rozšířil i do dalších oblastí, včetně světa japonských nožů. Nožíři začali tento termín používat pro pojmenování části čepele, která je nejblíže rukojeti a hraje klíčovou roli při používání nože.

Využití slova Ashi

V kontextu japonských nožů se „ashi“ vztahuje k části čepele, která se nachází bezprostředně nad bolsterem (část mezi čepelí a rukojetí). Tato část je obvykle silnější a robustnější než zbytek čepele, což přispívá k celkové stabilitě a ovladatelnosti nože při krájení.

Správně navržené „ashi“ umožňuje uživateli přesněji kontrolovat pohyb nože a aplikovat větší sílu při krájení tužších ingrediencí. Zároveň pomáhá udržovat rovnováhu mezi čepelí a rukojetí, což snižuje únavu ruky při delším používání nože.

Zkušení nožíři věnují velkou pozornost tvarování a zpracování „ashi“, aby dosáhli optimálních vlastností pro daný typ nože a jeho zamýšlené použití. Správně provedené „ashi“ je známkou vysoké kvality a řemeslného umění japonských nožů.

Kanji (Kandži) slova Ashi

Jak již bylo zmíněno, slovo „ashi“ se v japonštině zapisuje pomocí kandži znaku 足. Tento znak se řadí mezi základní kandži a je součástí japonské slovní zásoby už od starověku.

Kandži znak pro „ashi“ se skládá ze dvou částí. Horní část, která připomíná dva kroky, symbolizuje pohyb nebo chůzi. Dolní část znázorňuje lidskou nohu. Společně tyto dvě části vytvářejí význam „noha“ nebo „chodidlo“.

Znalost kandži znaků je důležitou součástí studia japonštiny a porozumění japonské kultuře. Mnoho japonských slov, včetně těch souvisejících s noži a kuchyňským náčiním, je zapsáno pomocí kandži znaků, které často nesou hluboký význam a odkazují na historii a tradice země.

Významově podobná slova

V japonštině existuje několik slov, která jsou významově podobná slovu „ashi“ v kontextu japonských nožů:

  1. Emoto“ – označuje část čepele nejblíže rukojeti, podobně jako „ashi“, ale může zahrnovat i bolster.
  2. Nakago“ – odnosi se k části čepele, která je ukryta uvnitř rukojeti a slouží k upevnění čepele.
  3. Machi“ – označuje přechod mezi čepelí a rukojetí, často ve formě malého stupínku nebo výstupku.
  4. Ago“ – je špička rukojeti, která vyčnívá směrem k čepeli a někdy se dotýká „ashi“.

Všechna tato slova souvisejí s konstrukcí a designem japonských nožů a poukazují na důležitost každého detailu při výrobě těchto precizních nástrojů. Znalost těchto termínů je cenná pro každého, kdo se zajímá o japonské nože a chce hlouběji porozumět jejich struktuře a fungování.

« Zpět na slovník pojmů

Informace o příspěvku:

Uveřejněno

v kategorii

Nacházíte se: